Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych

DOCIEPLENIE FRAGMENTÓW ŚCIAN W BUDYNKACH PRZY UL. GLINKI 136 (elewacja wschodnia), GLINKI 138 (elewacja zachodnia), FORDOŃSKA 108 (fragment elewacji zachodniej i północnej), PODGÓRZE 4B (fragment elewacji wschodniej i południowej) W SYSTEMIE TYTAN FIRMY SELENA W ZASOBACH MSM „ZRZESZENI” W BYDGOSZCZY

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych

DOCIEPLENIE FRAGMENTÓW ŚCIAN W BUDYNKACH PRZY UL. WALENIOWA 8 (fragmenty ściany północnej), WALENIOWA 12 (fragment ściany północnej), WIELORYBIA 108 (szczyt od strony południowej i fragment ściany zachodniej przy I klatce schodowej) W SYSTEMIE TYTAN FIRMY SELENA NA O.M. OSOWA GÓRA W ZASOBACH MSM „ZRZESZENI” W BYDGOSZCZY

ECO KARTA – Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” Administracja Osowa Góra informuje, iż Urząd Gminy w Sicienku wprowadził „ECO Kartę”, która umożliwia korzystanie przez mieszkańców Gminy Sicienko z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszącego się w miejscowości Wojnowo 62. Od 01.01.2023 r. oddawanie odpadów do PSZOK-u jest możliwe tylko po okazaniu ECO karty.

Gdzie można odebrać ECO kartę?

Spółdzielnia zaprasza po odbiór  karty do biura Administracji przy ul. Wielorybiej 108. Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 700-1500, wtorek 700-1700, piątek 700-1400.

Kto może odebrać ECO kartę?

ECO karta będzie wydawana tylko właścicielowi mieszkania po okazaniu dowodu osobistego, bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jak wygląda ECO karta?

Jest to zbliżeniowa karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do konkretnego adresu.

Co zawiera ECO karta?

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację właściciela nieruchomości, a w systemie powiązanym z kartą będą znajdować się wszystkie dane dotyczące przekazanych odpadów komunalnych do PSZOK-u.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSOWEJ GÓRY!

Bardzo dziękujemy Państwu za udział we wczorajszym spotkaniu. Poniżej przekazujemy informację dla budynków nieopomiarowanych w Osowej Górze, gdzie „Opłata zmienna za c.o.” naliczana jest ryczałtem w formie zaliczek. Zarząd aktualnie analizuje zużycie energii cieplnej za okres od lipca do końca grudnia 2022r. dla wszystkich budynków MSM Zrzeszeni. Wkrótce przekażemy kolejne informacje.

SPOTKANIE ZARZĄDU MSM ZRZESZENI Z KPEC

Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Zarządu MSM Zrzeszeni z przedstawicielami KPEC. Tematem spotkania były drastyczne podwyżki cen energii cieplnej w nowej Taryfie KPEC-u, szczególnie dla Osowej Góry. Zarząd MSM Zrzeszeni zadał szereg pytań dotyczących przyłączenia Osowej Góry do ogólnej miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyłączenie spowodowałoby uśrednienie cen energii cieplnej dla całego miasta, a poprzez to zmniejszenie cen dla Osowej Góry. Uzyskaliśmy zapewnienie, że wszelkie prace z tym związane zostaną zakończone do 28 lutego 2023r., a jednolita cena energii cieplnej zostanie wprowadzona od II półrocza 2023r., czyli od nowego sezonu grzewczego. Poniżej zamieszczamy treść pisma do prezesa KPEC-u (do wiadomości Prezydenta Miasta Bydgoszczy). Po uzyskaniu odpowiedzi niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Zarząd MSM Zrzeszeni