RODO – klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, kontakt z Administratorem poprzez e-mail: sekretariat@msmzrzeszeni.pl lub tel. 52 341 38 25.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem czynności związanych z inwestycjami realizowanymi przez Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych w szczególności przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania lokalu/i w zasobach spółdzielni. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  6. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (podstawa prawna art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 30 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze).