Organy spółdzielni

Zarząd

Prezes Zarządudr inż. Krzysztof Szpakowski
Zastępca Prezesa Zarządumgr inż. Dariusz Słoniecki

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady NadzorczejRafał Czaczyk
Zastępca Przewodniczącego Rady NadzorczejPaweł Ostrowski
Sekretarz Rady NadzorczejIzabela Derengowska
Członek Rady NadzorczejAdam Andruszczak
Członek Rady NadzorczejIzabela Bulińska-Wachulec
Członek Rady NadzorczejMagdalena Czajkowska
Członek Rady NadzorczejJadwiga Jarosik
Członek Rady NadzorczejJerzy Matuszak
Członek Rady NadzorczejKajetan Morzyński
Członek Rady NadzorczejJan Popów
Członek Rady NadzorczejAgnieszka Redlarska
Członek Rady NadzorczejHanna Sławińska
Członek Rady NadzorczejTobiasz Szymański
Członek Rady NadzorczejKatarzyna Tarnecka
Członek Rady NadzorczejKonrad Wiśniewski
Członek Rady NadzorczejMałgorzata Wujków
Członek Rady NadzorczejMaciej Żelski