Granty OZE

Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany jest w ramach Programu TERMO, którego jedną z form wsparcia jest grant OZE. Grant przysługuje na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii. Granty są elementem Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Finansowane są z budżetu środków europejskich lub z Polskiego Funduszu Rozwoju.

W lipcu 2023r. wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z wnioskami o przyznanie grantu OZE dla siedmiu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na Osiedlu Osowa Góra. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zabudowę kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej.

Cel przedsięwzięcia:

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU), która pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej a w konsekwencji do obniżenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

We wrześniu 2023r. otrzymaliśmy z BGK zawiadomienia o przyznaniu grantów OZE na łączną kwotę 588 785,26 zł.

Zestawienie budynków:

  1. Wielorybia 100

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 82 098,21 zł

  1. Wielorybia 102

wg. umowy wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

wg. umowy wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 82 402,47 zł

  1. Wielorybia 103

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 85 108,78 zł

  1. Wielorybia 105

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 88 750,00 zł

  1. Wielorybia 106

wg. umowy wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

wg. umowy wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 80 680,22 zł

  1. Wielorybia 107

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 85 133,92 zł

  1. Wielorybia 108

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 190 000,00 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 175 925,93 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 84 611,66 zł

Korzyści:

­ – zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji OZE cwu

­ – zmniejszenie emisji CO2