Historia

Kiedyś

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy powstała w 1984 roku. Celem jej było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych załóg przedsiębiorstw budowlanych wchodzących w skład członków prawnych, założycieli Spółdzielni. Budowa osiedli była prowadzona w sposób kompleksowy. Łącznie z mieszkaniami powstawały równolegle szkoły, różnego rodzaju placówki handlowe, usługowe, kulturalno-oświatowe i inne. Te działania miały na celu zapewnienie jak najlepszych warunków życia i bytowania członkom Spółdzielni „Zrzeszeni”. Na mieszkania w budynkach czteropiętrowych członkowie nie czekali dłużej niż cztery lata. Przydziały mieszkań w stosunku do zawartych umów były realizowane ze znacznym wyprzedzeniem.

Wprowadzone nowe zasady finansowania budowy mieszkań po 01.01.1992 roku postawiły wszystkich członków Spółdzielni w nowej sytuacji. Przepisy zobligowały członków do wpłat na konto Spółdzielni w wysokości 20% wartości mieszkania przed zasiedleniem, pozostałe 80% kosztów do spłaty wraz z czynszem w ciągu 40 lat, w wysokości 20% dochodów brutto. Bardzo wielu członków, którzy zgodnie z kolejnością w rejestrze otrzymali propozycję odbioru mieszkania wg tych zasad zrezygnowało z mieszkań ze względów finansowych, przesuwając termin odbioru mieszkania na późniejszy okres. Niestety rok 1993 przyniósł jeszcze pogorszenie sytuacji. PKO odmówił udzielania kredytów na wyżej wymienionych zasadach i Zarząd Sp-ni podjął uchwałę o rozpoczęciu budowy mieszkań za środki własne członków i do dnia dzisiejszego jest to jedyna forma budowy mieszkań.

Obecnie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Zrzeszeni” aktualnie zarządza 83 budynkami mieszkalnymi, które znajdują się w dzielnicach: Osowa Góra, Fordon, Śródmieście. Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni administrowane są przez administrację Osowa Góra oraz administrację Fordon. 

W  Spółdzielni systematycznie prowadzone są prace remontowe i termomodernizacyjne budynków mające na celu dostosowanie obiektów do najnowszych technologii oraz zmniejszenia energochłonności i obniżenia kosztów utrzymania.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy prowadzi niezmiennie politykę powiększania zasobów mieszkaniowych z towarzyszącą infrastrukturą, podnosząc systematycznie standardy technologiczne użytkowe i funkcjonalne.

W latach 2000 – 2009 mimo okresowo niesprzyjających warunków do inwestycji (brak możliwości kredytowania budowy przez banki, wzrost kosztów budowy m² powierzchni) MSM „Zrzeszeni” prowadziła inwestycję. W tym okresie wybudowano: 

– Atolowa kompleks 5 budynków
– Rekinowa kompleks 6 budynków
– Galla Anonima 5 – wybudowany ze środków KFM
– Skalarowa 18
– Skalarowa 16
– Galla Anonima 7
– Pestalozziego 6

Ostatnia inwestycja to mini osiedle przy ul. Galla Anonima 7A, 7B, 7C ( 68 mieszkań, 45 miejsc parkingowych w garażach wielostanowiskowych) oddane do użytkowania w styczniu 2013r. Realizacja  inwestycji  w Fordonie przyniosła  Spółdzielni zwycięstwo w plebiscycie Gazety Wyborczej „ Dobrze Mieszkać w Bydgoszczy 2011” na najciekawszą inwestycję w Bydgoszczy.