ECO KARTA – Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” Administracja Osowa Góra informuje, iż Urząd Gminy w Sicienku wprowadził „ECO Kartę”, która umożliwia korzystanie przez mieszkańców Gminy Sicienko z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszącego się w miejscowości Wojnowo 62. Od 01.01.2023 r. oddawanie odpadów do PSZOK-u jest możliwe tylko po okazaniu ECO karty.

Gdzie można odebrać ECO kartę?

Spółdzielnia zaprasza po odbiór  karty do biura Administracji przy ul. Wielorybiej 108. Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 700-1500, wtorek 700-1700, piątek 700-1400.

Kto może odebrać ECO kartę?

ECO karta będzie wydawana tylko właścicielowi mieszkania po okazaniu dowodu osobistego, bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jak wygląda ECO karta?

Jest to zbliżeniowa karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do konkretnego adresu.

Co zawiera ECO karta?

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację właściciela nieruchomości, a w systemie powiązanym z kartą będą znajdować się wszystkie dane dotyczące przekazanych odpadów komunalnych do PSZOK-u.