Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych

REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL. WALENIOWA 4 (1 KLATKA), ATOLOWA 1
(4 KLATKI) NA O.M. OSOWA GÓRA W ZASOBACH MSM „ZRZESZENI” W BYDGOSZCZY