Nowe zasady segregacji odpadów – wskazówki dla mieszkańców

Od 1 stycznia odpady dzielimy na pięć frakcji.

 Zanim wrzucisz odpady do odpowiedniego pojemnika, pamiętaj:

– opróżnij opakowanie z resztek żywności,
– odpady bio i szkło wrzucaj bez worków,
– odkręć metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet),
– zgnieć plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmują mniej miejsca).

Gdzie wrzucamy śmieci, które nie pasuja do żadnego z pięciu pojemników?

– Przeterminowane i niewykorzystane leki – pojemniki w aptekach
– Zużyte baterie – szkoły i przedszkola, dyskonty spożywcze, sklepy RTV i AGD, markety budowlane, PSZOK
– Odpady wielkogabarytowe – odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem
– Odpady budowlane i rozbiórkowe – w workach big-bag, bezpłatnie raz w roku
– Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – odpady problemowe, wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD

Nie wiesz gdzie wrzucić odpad? Sprawdź w specjalnej wyszukiwarce na stronie czystabydgoszcz.pl

Zmiana sposobu dostarczania odpadów komunalnych do PSZOK w Bydgoszczy

Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. ,,o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Miasto Bydgoszcz utworzyło dla mieszkańców 3 obiekty PSZOK.

Aktualnie są one zlokalizowane przy:

– ul. Inwalidów 15, tel. 52 506 59 25,
– ul. Jasiniecka 7a, tel. 52 506 59 24,
– ul. Ołowiana 43, tel. 52 506 59 23.

Od 01.07.2019r. znowelizowano zapisy regulaminu porządkowego PSZOK w Bydgoszczy i zamiast stosowania ustnego oświadczenia o pochodzeniu odpadów wprowadzono pisemne oświadczenie. Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK winna oświadczyć pisemnie, z którego lokalu mieszkalnego pochodzą odpady oraz okazać jeden z dokumentów:

– jeden z rachunków potwierdzających dokonanie opłat za media w lokalu, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz),
– dokument potwierdzający naliczenie tzw. ,,opłaty śmieciowej” za lokal, z którego pochodzą odpady, wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego (np. dokument pn. ,,Wymiar opłat”).

Dla osób, które nie mogą osobiście dostarczyć segregowanych odpadów komunalnych do PSZOK istnieje możliwość pisemnego upoważnienia do dokonania tej czynności.

RODO – klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, kontakt z Administratorem poprzez e-mail: sekretariat@msmzrzeszeni.pl lub tel. 52 341 38 25.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem czynności związanych z inwestycjami realizowanymi przez Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych w szczególności przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania lokalu/i w zasobach spółdzielni. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  6. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (podstawa prawna art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 30 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze).