Zmiana sposobu dostarczania odpadów komunalnych do PSZOK w Bydgoszczy

Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. ,,o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Miasto Bydgoszcz utworzyło dla mieszkańców 3 obiekty PSZOK.

Aktualnie są one zlokalizowane przy:

– ul. Inwalidów 15, tel. 52 506 59 25,
– ul. Jasiniecka 7a, tel. 52 506 59 24,
– ul. Ołowiana 43, tel. 52 506 59 23.

Od 01.07.2019r. znowelizowano zapisy regulaminu porządkowego PSZOK w Bydgoszczy i zamiast stosowania ustnego oświadczenia o pochodzeniu odpadów wprowadzono pisemne oświadczenie. Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK winna oświadczyć pisemnie, z którego lokalu mieszkalnego pochodzą odpady oraz okazać jeden z dokumentów:

– jeden z rachunków potwierdzających dokonanie opłat za media w lokalu, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz),
– dokument potwierdzający naliczenie tzw. ,,opłaty śmieciowej” za lokal, z którego pochodzą odpady, wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego (np. dokument pn. ,,Wymiar opłat”).

Dla osób, które nie mogą osobiście dostarczyć segregowanych odpadów komunalnych do PSZOK istnieje możliwość pisemnego upoważnienia do dokonania tej czynności.