INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSOWEJ GÓRY!

Bardzo dziękujemy Państwu za udział we wczorajszym spotkaniu. Poniżej przekazujemy informację dla budynków nieopomiarowanych w Osowej Górze, gdzie „Opłata zmienna za c.o.” naliczana jest ryczałtem w formie zaliczek. Zarząd aktualnie analizuje zużycie energii cieplnej za okres od lipca do końca grudnia 2022r. dla wszystkich budynków MSM Zrzeszeni. Wkrótce przekażemy kolejne informacje.